18 травня 2024 року histology@pdmu.edu.ua (05322) 60-84-44
Шепітько Володимир Іванович

Шепітько Володимир Іванович

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

e-mail: v.shepitko@pdmu.edu.ua

Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут, спеціальність лікар-стоматолог.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: „Хірургічна анатомія позачерепного відділу хребтової артерії у осіб похилого та старечого віку”. 

Захистив докторську дисертацію на тему: „Структурно-функціональні показники кріоконсервованої плаценти і вплив її трансплантації на морфофункціональний стан ряду внутрішніх органів”.

Є членом Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.

Борута Наталія Володимирівна

Борута Наталія Володимирівна

кандидат біологічних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: n.boruta@pdmu.edu.ua

Закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Структурна організація червоного кісткового мозку щурів в нормі та при введені кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення» - кандидат біологічних наук.

Членкиня Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.

 
Стецук Євген Валерійович

Стецук Євген Валерійович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: ye.stetsuk@pdmu.edu.ua

Закінчив Українську медичну стоматологічну академію, медичний факультет, спеціальність лікар-уролог.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Морфофункціональні зміни сім'яників при асептичному запаленні та корекції його трансплантацією кріоконсервованої плаценти» - кандидат медичних наук.

Є членом Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.

 

Пелипенко Лариса Борисівна

Пелипенко Лариса Борисівна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: l.pelypenko@pdmu.edu.ua

Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут, медичний факультет, за фахом лікар-терапевт.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Просторова організація епітеліальних комплексів і судин гемомікроциркуляторного русла в межах часток підшлункової залози» - кандидат медичних наук.

Членкиня Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.

 
 
Лисаченко Ольга Дмитрівна

Лисаченко Ольга Дмитрівна

кандидат біологічних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: o.lysachenko@pdmu.edu.ua

Закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Зміни структури міокарду передсердя при фізичних навантаженнях і у відновному періоді» - кандидат біологічних наук.

Членкиня Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.

 
Вільхова Олена Вікторівна

Вільхова Олена Вікторівна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: o.vilkhova@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію, стоматологічний факультет, спеціальність лікар-стоматолог дитячого віку.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Морфофункціональні зміни піднебінних залоз щурів при асептичному запаленні та трансплантації кріоконсервованої плаценти" - кандидат медичних наук.

Членкиня Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.

 
Волошина Олена Валеріївна

Волошина Олена Валеріївна

доктор філософії (Ph.D), викладач закладу вищої освіти

e-mail: o.voloshyna@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію, медичний факультет, за фахом лікар-терапевт.

Захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 "Медицина" на тему: «Морфофункціональна характеристика гепатоцитів печінки при введенні кріоконсервованної плаценти на тлі асептичного запалення» - доктор філософії.

Членкиня Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.

 

 
 
Рудь Марія Володимирівна

Рудь Марія Володимирівна

викладач закладу вищої освіти

e-mail: m.rud@pdmu.edu.ua

Закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. Проходила інтернатуру за фахом "Медицина невідкладних станів”. Лікар вищої категорії. 

Здобувач кафедри, запланована кандидатська дисертація на тему: "Морфофункціональний стан імунокомпетентних клітин печінки в нормі та при довготривалому блокуванні синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном у щурів".

Членкиня Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.

 
Левченко  Ольга Анатоліївна

Левченко Ольга Анатоліївна

викладач закладу вищої освіти

e-mail: o.levchenko@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію, медичний факультет, за фахом лікар - педіатр. Працювала за спеціальністю.

Працює на кафедрі гістології, цитології та ембріології на посаді викладача закладу вищої освіти.

Членкиня Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.

 
Штепа Катерина Вікторівна

Штепа Катерина Вікторівна

аспірант кафедри гістології, цитології та ембріології

e-mail: k.shtepa@pdmu.edu.ua

Закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії. Лікар-стоматолог.

Аспірант кафедри, запланована кандидатська дисертація на тему: "Морфофункціональна характеристика малих слинних залоз та їх корекція при експериментальній хронічній кастрації у щурів". 

Членкиня Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.

 

Данилів Оксана Дмитрівна

Данилів Оксана Дмитрівна

викладач закладу вищої освіти

e-mail: o.danyliv@pdmu.edu.ua

Закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії. Лікар-ортодонт.

Здобувач кафедри, запланована кандидатська дисертація на тему: "Вплив кріоконсервованої плаценти на морфофункціональний стан та структуру трійчастого вузла в нормі та при гострому асептичному запаленні у щурів". 

Членкиня Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.

Дубінін Дмитро Сергійович

Дубінін Дмитро Сергійович

аспірант кафедри гістології, цитології та ембріології

e-mail: d.dubinin@pdmu.edu.ua

Закінчив магістратуру Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка.

Аспірант очної (денної) форми навчання кафедри, запланована кандидатська дисертація на тему: "Порівняльно-анатомічна характеристика будови внутрішньо печінкових жовчовивідних шляхів у тварин та людини". 

Є членом Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.

Косяк Світлана Олексіївна

Косяк Світлана Олексіївна

препаратор кафедри гістології, цитології та ембріології

Працює на кафедрі гістології, цитології та ембріології.