28 листопада 2022 року histology@pdmu.edu.ua (05322) 60-84-44 Мапа сайту
Шепітько Володимир Іванович

Шепітько Володимир Іванович

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: svi.umsa@gmail.com

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології (2004).

Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут в 1972 році за спеціальністю лікар-стоматолог, працював до 1976 року за фахом.

З 1976 по 2004 рік працював на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії старшим лаборантом, асистентом, доцентом, професором.

В 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Хірургічна анатомія позачерепного відділу хребтової артерії у осіб похилого та старечого віку” науковий керівник – доцент Скрипніков М.С. В роботі було показано, що індивідуальна варіабельність, яка формується на ранніх стадіях онтогенезу, доповнюється віковими змінами. Основні форми індивідуальних змін артерій виявляють статистично достовірний кореляційний зв’язок з типом будови тіла що повинно враховуватися при проведенні оперативних втручань в даній області. Вегетативний ганглій в ІV відділі артерії свідчить про автономність іннерваційного апарата, що необхідно враховувати при оцінці ґенеза дисциркуляцій в вертебро-базилярному басейні головного мозку. Ця робота була відзначена премією ВНО АГЕ СРСР, як краща робота серед молодих вчених 1984 року.

В 2005 році захистив докторську дисертацію на тему: „Структурно-функціональні показники кріоконсервованої плаценти і вплив її трансплантації на морфофункціональний стан ряду внутрішніх органів”, науковий консультант – академік НАН України Грищенко В.І. В роботі показаний впив гіпотермії та низьких температур на морфофункціональну характеристику плаценти і біологічно активних речовин, що містяться в ній, які проявляються в суттєвому порушенні активності дегідрогеназ, зміні процесу гліколізу та перекісного окислення ліпідів. Оптимізовані технології кріоконсервування та довгострокового зберігання плаценти за рахунок застосування кріопротектора диметилсульфоксиду. На підставі експериментально-морфологічного дослідження внутрішніх органів (печінки, селезінки, тимуса, наднирникових залоз, яєчника) при трансплантації алогенної нативної і кріоконсервованої плаценти показана функціональна активність досліджених органів за рахунок біологічно активних речовин, гормонів та інших факторів, що містяться в великих концентраціях у тканинах плаценти. При цьому переважають адаптивні процеси, які супроводжуються активною реакцією на ранніх термінах дослідження (7-10 діб). Показаний вплив біологічно активних речовин плаценти на перебіг запалення, що проявлялось вірогідним пригніченням нейтрофільної і підсиленням макрофагально-фібробластичної реакції в більш короткі терміни (3-4 доби) в порівнянні зі звичайним перебігом запалення. Протизапальний ефект трансплантації плаценти проявляється обмеженням альтеративних і посиленням репаративних явищ.

Присуджена Державна премія України у галузі науки і техніки в 2002 році за роботу «Розробка на базі фундаментальних досліджень нових біотехнологій для одержання клітинних і тканинних алотрансплантатів».

За період роботи в академії працював завідувачем підготовчого відділення (1988-1991), замісником декана медичного факультету (1991-2000).

Наукова тематика колективу кафедри «Експериментально-морфологічне вивчення дії трансплантатів кріоконсервованої плаценти на морфофункціональний стан внутрішніх органів». Розробляються принципи, показання та протипоказання до використання у клінічній практиці гетеротопічної трансплантації кріоконсервованих препаратів ембріофетоплацентарного комплексу, морфологічне обґрунтування принципів клітинної і тканинної трансплантації. З 01.01.2019 року виконується ініціативна науково-дослідна робота на тему: «Експериментально-морфологічне вивчення дії кріоконсервованих препаратів кордової крові та ембріофетоплацентарного комплексу (ЕФПК), дифереліну, етанолу та 1% ефіру метакрилової кислоти на морфофункціональний стан ряда внутрішніх органів». № державної реєстрації 0119U102925.

Автор 286 друкованих праць, 18 патентів України, 25 раціоналізаторських пропозицій.

Співавтор 4-х підручників: "Оперативна хірургія та топографічна анатомія"; 2-х атласів – „Атлас заочеревинного простору” та „Атлас кровоносних судин голови та шиї”; 3-х монографій – „Морфо- та гістогенез основних стоматологічних захворювань”, „Плацента: кріоконсервування, структура, властивості, перспективи клінічного застосування”, „Плацента: кріоконсервування, клінічне застосування”, національний підручник “Гістологія, цитологія, ембріологія”.

Нагороджений Знаками: «Відмінник освіти України», «Відмінник охорони здоров,я», Почесними грамотами, має подяки.

З 1996 року – директор Полтавського відділення Міжнародного благодійного фонду, який було створено як перехідний етап для впровадження страхової медицини.

З 1999 року директор першого на Україні та Європі Полтавського регіонального центру клітинної і тканинної трансплантації. На сьогодні в Центрі застосовуються найсучасніші технології клітинної і тканинної трансплантації (трансплантація препаратів ембріофетоплацентарного комплексу та стовбурових клітин при ендокринній, серцево-судинній та неврологічній патологіях), з вражаючими позитивними результатами.

Під керівництвом виконано і захищено: 1 докторська та 9 кандидатських дисертацій:

1. Білаш С.М. «Морфофункціональна характеристика структурних компонентів шлунку інтактних щурів та при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого експериментального запалення» Дис., докт.біол.наук, 2013.

2. Вільхова О.В. «Морфофункціональна характеристика піднебінних залоз щурів в нормі та при трансплантації кріоконсервованої плаценти». Дис., канд.мед.наук, 2009.

3. Гасюк Н.В. «Морфофункціональна організація ясен в нормі та при запаленні». Дис., канд.мед.наук, 2009.

4. Калініченко М.В. «Зміни клітинного складу лімфатичних вузлів при асептичному запаленні та трансплантації кріоконсервованої плаценти» Дис., канд.мед.наук, 2009.

5. Кацай В.В. «Морфофункціональний стан селезінки в нормі, асептичному запаленні та трансплантації кріоконсервованої плаценти». Дис., канд.мед.наук, 2014.

6. Селькіна Г.Б. „Морфофункціональна характеристика слизової оболонки язика при гострому асептичному стоматиті і введенні кріоконсервованої плаценти”. Дис., канд.мед.наук, 2012.

7. Стецук Є.В. «Морфофункціональні зміни сім’яників при асептичному запаленні та корекції його трансплантацією кріоконсервованої плаценти». Дис., канд.мед.наук, 2007.

8. Якушко О.С. «Вплив трансплантації кріоконсервованої плаценти на морфофункціональний стан зорового нерва в нормі та при гострому асептичному запаленні». Дис., канд.мед.наук, 2010.

9. Скотаренко Т.А. «Вплив кріоконсервованої плаценти на морфофункціональний стан наднирників в нормі та при експериментальному перитоніті» рік виконання 2018.

10. Волошина О.В. «Морфофункціональна характеристика гепатоцитів печінки при введенні кріоконсервованної плаценти на тлі асептичного запалення» рік виконання 2021.

 

 

 
Борута Наталія Володимирівна

Борута Наталія Володимирівна

кандидат біологічних наук, доцент закладу вищої освіти

Відповідальна за навчальну роботу кафедри.

e-mail: boruta.nata@ukr.net

Закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Структурна організація червоного кісткового мозку щурів в нормі та при введені кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення» - кандидат біологічних наук.

 

 
Стецук Євген Валерійович

Стецук Євген Валерійович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

Відповідальний за наукову роботу та організацію роботи студентського наукового гуртка кафедри.

e-mail: stetsuk78@gmail.com

Закінчив Українську медичну стоматологічну академію, медичний факультет, спеціальність лікар-уролог.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Морфофункціональні зміни сім'яників при асептичному запаленні та корекції його трансплантацією кріоконсервованої плаценти» - кандидат медичних наук.

 

 
Пелипенко Лариса Борисівна

Пелипенко Лариса Борисівна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

Відповідальна за виховну роботу кафедри.

e-mail: balet.69@ukr.net

Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут, медичний факультет, за фахом лікар-терапевт.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Просторова організація епітеліальних комплексів і судин гемомікроциркуляторного русла в межах часток підшлункової залози» - кандидат медичних наук.

 

 
 
Лисаченко Ольга Дмитрівна

Лисаченко Ольга Дмитрівна

кандидат біологічних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: lysachenkoolga64@gmail.com

Закінчила Полтавський державний медичний університет ім. В.Г. Короленка.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Зміни структури міокарду передсердя при фізичних навантаженнях і у відновному періоді» - кандидат біологічних наук.

 

 
Вільхова Олена Вікторівна

Вільхова Олена Вікторівна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: vilhoval2001@ukr.net

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію, стоматологічний факультет, спеціальність лікар-стоматолог дитячого віку.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Морфофункціональні зміни піднебінних залоз щурів при асептичному запаленні та трансплантації кріоконсервованої плаценти" - кандидат медичних наук.

 

 
Скотаренко Тетяна Анатоліївна

Скотаренко Тетяна Анатоліївна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: skotarenko.tatyana@gmail.com

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію, медичний факультет, за фахом лікар-терапевт.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив кріоконсервованої плаценти на морфофункціональний стан надниркових залоз в нормі та при експериментальному перитоніті» - кандидат медичних наук.

 

 
Волошина Олена Валеріївна

Волошина Олена Валеріївна

доктор філософії, викладач закладу вищої освіти

e-mail: alena.voloshina85@gmail.com

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію, медичний факультет, за фахом лікар-терапевт.

Захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 "Медицина" на тему: «Морфофункціональна характеристика гепатоцитів печінки при введенні кріоконсервованної плаценти на тлі асептичного запалення» - доктор філософії.

 

 

 
 
Рудь Марія Володимирівна

Рудь Марія Володимирівна

викладач закладу вищої освіти

e-mail: rudmariia@gmail.com

Закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. Проходила інтернатуру за фахом "Медицина невідкладних станів”. Лікар вищої категорії. 

Здобувач кафедри з 2021 року, запланована кандидатська дисертація на тему: "Морфофункціональний стан імунокомпетентних клітин печінки в нормі та при довготривалому блокуванні синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном у щурів". Термін виконання дисертаційної роботи 2021-2025 р.

 

 
Левченко  Ольга Анатоліївна

Левченко Ольга Анатоліївна

викладач закладу вищої освіти

e-mail: olgalevchenko757@gmail.com

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію, медичний факультет, за фахом лікар - педіатр. Працювала за спеціальністю.

Працює на кафедрі гістології, цитології та ембріології з 2021 року на посаді викладача закладу вищої освіти.

 

 

 

Дубінін Дмитро Сергійович

Дубінін Дмитро Сергійович

аспірант кафедри гістології, цитології та ембріології

e-mail: dmytrodubinin4@gmail.com

Закінчив магістратуру Полтавського державного медичного університету ім. В.Г. Короленка.

Аспірант очної (денної) форми навчання кафедри з 2020 року, запланована кандидатська дисертація на тему: "Порівняльно-анатомічна характеристика будови внутрішньо печінкових жовчовивідних шляхів у тварин та людини". Термін виконання дисертаційної роботи 2020-2024 р.

 

 

 
Данилів Оксана Дмитрівна

Данилів Оксана Дмитрівна

викладач закладу вищої освіти

e-mail: oksanka.ortho@ukr.net

Закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії. Лікар-ортодонт.

Здобувач кафедри з 2020 року, запланована кандидатська дисертація на тему: "Вплив кріоконсервованої плаценти на морфофункціональний стан та структуру трійчастого вузла в нормі та при гострому асептичному запаленні у щурів". Термін виконання дисертаційної роботи 2020-2024 р.

 
Косяк Світлана Олексіївна

Косяк Світлана Олексіївна

препаратор кафедри гістології, цитології та ембріології

Працює на кафедрі гістології, цитології та ембріології з 2003 року.