27 березня 2023 року histology@pdmu.edu.ua (05322) 60-84-44

Борута Наталія Володимирівна к.біол.н.,
доцент закладу вищої освіти
вiдповідальна за навчально-методичну роботу кафедри

На кафедрі гістології, цитології та ембріології навчаються здобувачі освіти:

 •  медичного факультету 1 та 2 курси (ІІ, ІІІ семестри);
 • медичного факультету зі скороченим нормативним терміном навчання 2 курс (ІІІ, ІV семестри);
 • стоматологічного факультету 1 курс (І, ІІ семестри);
 • стоматологічного факультету зі скороченим нормативним терміном навчання 2 курс (ІІІ, ІV семестри);
 • міжнародного  факультету, які навчаються за ОПП «Медицина» англійською мовою (ІІ та ІІІ семестри);
 • міжнародного факультету, які навчаються за ОПП «Стоматологія» англійською мовою (І та ІІ семестри).

ОПП, які реалізуються на кафедрі - другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • Освітньо-професійна програма  «Медицина»
 • Освітньо-професійна програма  «Педіатрія»
 • Освітньо-професійна програма  «Стоматологія»

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

ОПП  «Медицина»

 • ОК 10. Гістологія, цитологія та ембріологія

ОПП  «Педіатрія»

 • ОК 10. Гістологія, цитологія та ембріологія з особливостями дитячого віку

ОПП  «Стоматологія»

 • ОК 9. Гістологія, цитологія та ембріологія