28 листопада 2022 року histology@pdmu.edu.ua (05322) 60-84-44 Мапа сайту

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри кандидат біологічних наук, доцент закладу вищої освіти

Борута Наталія Володимирівна

 

На кафедрі гістології, цитології та ембріології навчаються здобувачі освіти:

- медичного факультету 1 та 2 курси (ІІ, ІІІ семестри);

- медичного факультету зі скороченим нормативним терміном навчання 2 курс (ІІІ, ІV семестри);

- стоматологічного факультету 1 курс (І, ІІ семестри);

- стоматологічного факультету зі скороченим нормативним терміном навчання 2 курс (ІІІ, ІV семестри);

- міжнародного  факультету, які навчаються за ОПП «Медицина» англійською мовою (ІІ та ІІІ семестри);

- міжнародного факультету, які навчаються за ОПП «Стоматологія» англійською мовою (І та ІІ семестри).

 

ОПП, які реалізуються на кафедрі - другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 

  • Освітньо-професійна програма  «Медицина»

  • Освітньо-професійна програма  «Педіатрія»

  • Освітньо-професійна програма  «Стоматологія»

 

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 

ОПП  «Медицина»

ОК 10. Гістологія, цитологія та ембріологія

ОПП  «Педіатрія»

ОК 10. Гістологія, цитологія та ембріологія з особливостями дитячого віку

ОПП  «Стоматологія»

ОК 9. Гістологія, цитологія та ембріологія