18 травня 2024 року histology@pdmu.edu.ua (05322) 60-84-44

Історія кафедри гістології, цитології та ембріології починається з 1931 року, коли на базі Харківського медичного інституту було створено Харківський стоматологічний інститут. 

Професор Е.Д.Бромберг

З 1937 року кафедрою завідувала професор Евеліна Давидівна Бромберг (1905-1977). Вона 43 роки життя віддала кафедрі, працюючи з 1931 року асистентом. У І935 році захистила кандидатську, а в 1944 році докторську дисертацію на тему: "Морфологія секреторного процесу піднижньощелепної залози в нормі і при порушеннях симпатичної іннервації". На посаду завідувача кафедри в 1970 році була обрана доцент Ніна Василівна Ніколаєва, яка вивчала морфологію реактивних змін нервів пародонту та зубів, продовжуючи наукові розробки кафедри. У 1973 році завідувачем кафедри була призначена асистент кафедри, кандидат біологічних наук Світлана Василівна Ардашева, тема дисертаційної роботи "Вікові зміни кровотворення під впливом фізичного навантаження в експерименті". 

Професор Жутаєв І.О.

В 1975 році за конкурсом на посаду завідувача кафедрою було обрано доктора медичних наук Ігоря Олексійовича Жутаєва (1922-1993), і у 1977 році йому присвоєно звання професора. Тема докторської дисертації "Матеріали до вивчення посттравматичної регенерації нерва (ембріональний, радіаційний і гормональний аспекти)". Він розробив власні та модифікував відомі методики імпрегнації сріблом нервової тканини, якісної оцінки хроматоліза нейронів. Кафедрі гістології професор І.О.Жутаєв віддав останні 18 років життя. Життя цього вченого - взірець служіння науці.

Професор Костиленко Ю.П.

З 1986 року завідуючим кафедрою було призначено доктора медичних наук, професора Костиленка Юрія Петровича - вихованця Полтавського медичного стоматологічного інституту. Тема докторської дисертації "Структурне забезпечення секреторного процесу піднебінних слинних залоз щурів". Професор Ю.П.Костиленко є досвідченим спеціалістом з електронної мікроскопії, під його керівництвом кафедра працювала над питаннями вивчення структурних основ функціонування слинних залоз, проблемами мікроциркуляції, структурно-функціональних одиниць залоз порожнини рота і травного каналу. 

Професор Самойлов М. Г.

На посаду завідуючого кафедрою в 1994 році був призначений доктор біологічних наук, професор Самойлов Микола Григорович. Тема докторської дисертації "Закономірності вікової морфології нервово-м'язового апарату при різних режимах рухової активності та в умовах її активації" (1989).  

Професор Загоруйко Г. Є.

З 1997 року завідувачем кафедри гістології, цитології та ембріології було обрано доктора біологічних наук Загоруйка Генадія Євгеновича. Тема докторської дисертації "Структурні основи адаптації міокарда гомойотермних та гетеротермних тварин до гіпотермії" (1996). Разом з академіком Є.Я.Панковим взяв активну участь у створенні журналу "Вісник проблем біології і медицини".    

Професор Шепітько В.І.

Доктор медичних наук, професор очолює кафедру гістології, цитології та ембріології з 2004 року. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Автор 328 друкованих праць, 27 патентів України, 25 раціоналізаторських пропозицій, 10 авторських свідоцтв. Співавтор 5 підручників, 2 атласів, 7 монографій.  Нагороджений Знаками: «Відмінник освіти України», «Відмінник охорони здоров'я». У 2019 році отримав Відзнаку ректора Української медичної стоматологічної академії за наукові та професійні досягнення. У 2020 році отримав Почесну грамоту виконавчого комітету Полтавської міської ради за багаторічну, плідну працю в освітній та медичній сфері, високу професійну майстерність та активну громадянську позицію. У 2022 році науково-педагогічний колектив кафедри отримав диплом за високий патріотизм, самовідданість та активність у волонтерському русі на підтримку Збройних Сил України. У 2023 році Шепітько Володимир Іванович отримав подяку за участь в організації та проведенні регіонального благодійного медико-патріотичного конкурсу професійної майстерності «Лікар-патріот, захисник України!», присвяченого Дню захисників і захисниць України.