28 листопада 2022 року histology@pdmu.edu.ua (05322) 60-84-44 Мапа сайту

Кафедра гістології, цитології та ембріології

Увага!

Життя кафедри

Колективом кафедри був створений відеофільм про повсякденне життя кафедри.

Читати далі

Про кафедру

Місією нашої кафедри для ОПП «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» є створення сприятливих умов для здобувачів вищої освіти під час їх підготовки, як фахівців другого (магістерського) рівня з освітнього компоненту «Гістологія, цитологія та ембріологія».
Завдяки наявності на кафедрі матеріально-технічної бази, а саме 4 комп’ютерних класів, плазмових телевізорів, мікроскопів з відеосистемами, мультимедійних проекторів, та висококваліфікованого професорсько-викладацького складу відбувається здійснення освітнього процесу на високому професійному рівні.
Здобутки навчально-методичної, наукової та виховної робіт забезпечують успішну реалізацію місії та завдань освітньо-професійних програм.

Шепітько Володимир Іванович

Шепітько Володимир Іванович

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: svi.umsa@gmail.com Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Завідувач кафедри гіс...

Борута Наталія Володимирівна

Борута Наталія Володимирівна

кандидат біологічних наук, доцент закладу вищої освіти

Відповідальна за навчальну роботу кафедри. e-mail: boruta.nata@ukr.net Закінчила Полтавський державний пед...

Стецук Євген Валерійович

Стецук Євген Валерійович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

Відповідальний за наукову роботу та організацію роботи студентського наукового гуртка кафедри. e-mail: stet...

Корисні ресурси

ПДМУ